Klantenservice
058 - 288 79 14

Subsidieregeling Zonnepanelen

Gepubliceerd:

Subsidiebudget is op

Voor de subsidieregeling zonnepanelen is voor 2012 en 2013 samen een budget van € 50.882.000,- beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken
Inmiddels zijn er meer aanvragen binnengekomen dan er subsidie beschikbaar is. Nu nog subsidie aanvraag indienen heeft dan ook geen zin. Er komt geen extra budget bij.

De komende weken zal Agentschap NL de aanvragen op volgorde van binnenkomst afhandelen, tot de datum waarop het budget wordt overschreden. Onder de aanvragen die AgentschapNL ontving op de dag dat het budget is opgegaan, zal worden geloot door een notaris. Aanvragen worden binnen 8 weken na ontvangst behandeld. Als u recent subsidie heeft aangevraagd, houd er dan rekening mee dat voor uw aanvraag geen budget meer beschikbaar is.
 
Vanaf de start van de regeling tot en met 7 augustus zijn er ruim 90.000 aanvragen binnengekomen.

Subsidiebedrag
Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.

Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Aanvragers krijgen geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn.
 
Subsidieregeling Zonnepanelen

Nieuwsarchief

11 Jun '13

Uw eigen regionale installateur