Klantenservice
058 - 288 79 14

tteerrsst

Gepubliceerd:

Sinds 1995 brengt AgriDirect de marktsituatie in alle agrarische sectoren in kaart aan de hand van de jaarlijkse sectorscanners. Alle land- en tuinbouwers uit de Nederlandse Agrarische Database worden tijdens deze scanners telefonisch benaderd om de bedrijfsactiviteiten te actualiseren en de toekomst- en investeringsplannen in kaart te brengen. In 2013 is van ruim 18.000 agrariërs vanaf 25.000 SO onder andere het gebruik van en de investeringsplannen in alternatieve energie vastgelegd.

Zonnepanelen vormen de meest favoriete alternatieve energiebron op de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven (6,7%). Met name te vinden op bedrijven met veelteeltcombinaties (9,4%) en gewas-/veecombinaties (8,0%). Tuinbouwbedrijven maken het minste gebruik hiervan (4,0%). 1,2% van de agrarische bedrijven heeft een windmolen op het bedrijf. Deze zijn voornamelijk aanwezig op Nederlandse akkerbouwbedrijven (3,1%) en de bedrijven met gewas-/veecombinaties (2,8%).

In de provincie Flevoland wordt er relatief gezien het meest gebruik gemaakt van alternatieve energiebronnen; 22,1% van de agrarische bedrijven maakt gebruik van een of meerdere bronnen om alternatieve energie op te wekken. De Flevolandse agrariërs kozen het meest voor windmolens (13,7%). Dit is opvallend hoger dan in de overige provincies. Friesland volgt met 3,4% op een tweede positie. Zonnepanelen zijn het meest terug te vinden in de provincies Overijssel (11,9%), Flevoland (9,7%) en Friesland (9,4%).

Van de Nederlandse agrariërs heeft 18,3% plannen om te investeren in een bron om alternatieve energie op te wekken. De grote meerderheid kiest voor zonnepanelen (17,1%). De akkerbouwers hebben de meeste investeringsplannen. 28,0% van hen kiest voor zonnepanelen of een andere alternatieve energiebron. Op de tuinbouwbedrijven worden de minste investeringsplannen gesignaleerd (11,1%).
geeb
tteerrsst

ttrrd

Nieuwsarchief

11 Jun '13

Uw eigen regionale installateur