Klantenservice
058 - 288 79 14

Zonnepanelen op asbestdaken

Gepubliceerd:

Súdwest-Fryslân stelt in haar gemeente bij meerdere bedrijven geconstateerd te hebben dat zonnepanelen op asbesthoudende daken zijn gemonteerd. De gemeente waarschuwt deze bedrijven voor de juridische gevolgen.
Súdwest-Fryslân heeft geconstateerd dat deze zonnepanelen soms op asbesthoudende daken worden gemonteerd. Daarvoor zijn dan bevestigingspunten op of door het bestaande asbesthoudende dak aangebracht. Wie zonnepanelen op asbesthoudende daken monteert loopt een fors gezondheidsrisico. Hetzelfde geldt voor de gebruikers van het gebouw. Door het inademen van asbestvezels kunnen op termijn gezondheidsklachten en levensbedreigende ziekten ontstaan.

De gemeente stelt dat de juridische gevolgen voor mensen en bedrijven die dit uit(laten) voeren erg groot kunnen zijn. Bedrijven die zonnepanelen plaatsen op asbestdaken overtreden hiermee de wet, want de inspectie SZW (voormalig arbeidsinspectie) kan hier namelijk een fikse boete voor uitschrijven. Ook de mensen die opdracht geven ontspringen de dans niet. De bestuurlijk handhaving die door de gemeente zal worden uitgevoerd kan grote financiële gevolgen hebben. De Rijksoverheid stelde eerder al een publicatie over het onderwerp op. De gemeente laat naar aanleiding van contact met Solar Magazine weten dat vooralsnog geen boetes uitgedeeld zijn, maar dit in de nabije toekomst niet uitgesloten wordt als herhaaldelijk fouten geconstateerd worden.

Bron: http://solarmagazine.nl/
 
Zonnepanelen op asbestdaken

Juridische gevolgen voor installateurs

Nieuwsarchief

11 Jun '13

Uw eigen regionale installateur