Klantenservice
058 - 288 79 14

Importheffing Chinese zonnepanelen onder de loep

Gepubliceerd:

Er zijn op verschillende locaties in Friesland doorzoekingen gedaan i.v.m. het ontduiken van invoerheffingen bij de invoer van zonnepanelen uit China. 

Klaas Galama (ESTG) - die zich afgelopen kalenderjaar in Solar Magazine veelvuldig achter actieve handhaving geschaard heeft - in een  eerste reactie: 'Dit was te verwachten en goed om te zien dat er gehandhaafd wordt op een afspraak die voor ons allemaal geldt. Dit is belangrijk in het creëren van een eerlijk speelveld. De sector kan als de importheffing daadwerkelijk gehandhaafd wordt weer toegroeien naar goede marges.'
 

22 zonnepaneelmerken vast in havens

Solar Magazine beschikt over gegevens waaruit blijkt dat momenteel 22 verschillende merken zonnepanelen vaststaan in diverse Europese havens. Deze merken staan onder verdenking en zijn onderhevig aan nader onderzoek. Dit is in strijd met de Nederlandse douane die tegen Solar Magazine ontkent dat er sinds 1 januari containers met zonnepanelen geblokkeerd zouden zijn. Behoudens de mededeling dat er naheffingen zijn verstuurd wil de douane geen mededelingen doen over op welke bedrijven en merken het betrekking heeft. Ondertussen is er naast de naheffing voor diverse bedrijven ook een inval gedaan bij een Friese importeur van zonnepanelen. Deze importeur heeft nog geen naheffing gehad, maar kan deze mogelijkerwijs wel tegemoet zien.
 

Friese zonnepaneelimporteur onder toezicht

De Rijksoverheid meldt op haar eigen site dat de FIOD onder leiding van het Functioneel Parket op donderdag diverse locaties in Friesland doorzoekingen heeft verricht in een onderzoek naar ontduiking van invoerheffingen bij de invoer van zonnepanelen uit China. De verdenking is dat de importeur uit Friesland zonnepanelen ontvangt uit China met een omleiding via Maleisië en Taiwan. De daadwerkelijke Chinese fabrikant heeft vermoedelijk geen overeenkomst gesloten met de EU, dus zou een invoerheffing van 65 procent betaald moeten worden. Vermoedelijk zijn in (vrij)havens van Taiwan en Maleisië de panelen overgeladen in een nieuwe container en voorzien van nieuwe -maar dus ook vervalste- stickers, vrachtbrieven, facturen en oorsprongs-certificaten. Dit om bij invoer in de EU de schijn te wekken dat de zonnepanelen zijn geproduceerd in Taiwan en Maleisië. Hierdoor zou de invoerheffing ontdoken zijn.
 

Fries bedrijf ziet mogelijk 1,2 miljoen euro naheffing tegemoet

De FIOD heeft bij de doorzoekingen administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen. De invoerheffing die mogelijk in deze zaak is ontdoken bedraagt bijna 1,2 miljoen euro. In dit onderzoek hebben Douane, FIOD en OM nauw samengewerkt.

Importheffing Chinese zonnepanelen onder de loep

Nieuwsarchief

11 Jun '13

Uw eigen regionale installateur