• TOP WAY Aluminium steigers
  "Derks Installatietechniek heeft 18 Ulica Solar zonnepanelen geplaatst op deze prachtige schuur. Top Way wekt nu zelf 4150 kWh op met de pv-panelen."
 • De Jonge Tweewielers
  "Met 161 Simax 250WP panelen dekt De Jonge Tweewielers een groot deel van het electraverbruik . De verwachte opbrengst per jaar is 34.213 kWh."
 • Van Noord accountants/belastingadviseurs
  "Om de energierekening fors te verlagen heeft Van Noord accountants maar liefst 77 mono-zonnepanelen laten plaatsen. Verwacht opbrengst? 16.365 kWh per jaar!" (Margreet v/d Bos)
 • Veehouderij Harry Zeinstra
  "Harry Zeinstra wekt ongeveer 40% van zijn energiebehoefte zelf op. Daarvoor gebruik hij 66 zonne-panelen die samen 12900 kWh opleveren."
 • Installatiebedrijf Borggreven
  "Het installatiebedrijf Borggreven plaatste in april 20 panelen op een schuur in Haaksbergen. Dit in combinatie met een Sunways omvormer levert 4080 kWh per jaar op."
 • 12 Ulica Solar zonnepanelen en Solax Power omvormer
  "Collega Derks Installatietechniek plaatste 12 pv-panelen in combinatie met een Solax power omvormer. Een geschatte opbrengst van 2916 kWh per jaar."
Klantenservice
058 - 288 79 14
Ik ga akkoord met de Voorwaarden

20 jaar Verzekerde Garantie van zonnepanelen

Voordelen van 20 Jaar verzekerde garantie
 • Het betreft een Primaire Dekking: er wordt niet gekeken of de schade kan worden verhaald op een andere verzekering
 • Geïnstalleerde zonnestroom installaties, zowel op de grond als op daken, conform  specificaties die telkens aan het einde van het kwartaal worden aangeleverd
 • Per installatie tot een verzekerde som van € 5 miljoen. Hogere bedragen op verzoek en na  overleg
 • Locaties: onverschillig waar mits binnen Europa
Dekking voor van buitenkomende onheilen
 • zoals hagel, overspanning, diefstal (ook zonder braakschade), blikseminslag, vandalisme, brand, aanvreten van kabels door dieren, etc
 • Eigen gebrek is meeverzekerd
 • De dekking voor zonnepanelen is tot 20 jaar na het bouwjaar van de zonnepanelen
 • De dekking voor de omvormer is  tot 7,5 jaar na het bouwjaar van de omvormers
 • Dekking van productieverlies bij materiële schade als gevolg van een van buitenkomend onheil
Productie vergoeding
 • Het productieverlies als gevolg van eigen gebrek is eveneens verzekerd. Bij productieverlies worden 7 wachtdagen aangehouden;
o   Dagvergoeding gedurende een periode van maximaal 26 weken;
o   Dagvergoeding per KiloWattpiek geïnstalleerd vermogen:
 • 1 april – 30 september: € 2,00
 • 1 oktober – 31 maart: € 1,00
Uitgesloten van dekking
 • Uitgesloten van dekking zijn o.a. terrorisme, aardbeving , tyfoon, tornado, orkaan,  overstroming, opzet en atoomreacties
Overige
 • Bij een gedekte schade zijn ook transport- en arbeidskosten (geïndexeerd) verzekerd
 • Geen afschrijving
 • Door een gekwalificeerde installateur geïnstalleerd; Installatiefactuur overhandigd
 • Grondinstallaties toegestaan, echter afstemming vereist t.a.v. risico- en bewakingsaspecten
 
U ontvangt een Verzekeringscertficaat ter bevestiging.

Uw eigen regionale installateur