Klantenservice
058 - 288 79 14

Waarom energie onafhankelijk?


Wat verstaat Technea onder onafhankelijkheid?

Bij onafhankelijkheid in de meest strikte zin is er geen koppeling met het energienet. Dit is mogelijk echter kostentechnisch in Nederland niet heel interessant. Nederland heeft een klimaat waarbij de meeste energie in de zomerperiode wordt opgewekt. Om in de winter ook van deze energie gebruik te kunnen maken dient deze energie opgeslagen te worden. Dat betekent heel veel energie opslaan. En dat is duur. Heel duur. Het is veel slimmer om het energienet als buffer te gebruiken. Wordt er meer energie opgewekt dan noodzakelijk, dan gaat dit geregistreerd terug het net in. Is er meer energie nodig dan dat er opgewekt wordt dan wordt er geregistreerd hoeveel energie er verbruikt wordt. Deze beide totalen mogen gesaldeerd worden. Dus toch onafhankelijk, zonder accu’s, waterstofbuffers enz..
Technea ziet onafhankelijkheid van energie dus als een situatie waarbij men niet meer een speelbal is  van de energiewereldmarkt. Prijswijzigingen van 20% doen niet zeer op het moment dat er geen energie ingekocht hoeft te worden.
Is er noodzaak voor onafhankelijkheid?
Afgelopen jaren zijn de energie prijzen schrikbarend gestegen. Het kunnen wonen in een woning gaat niet meer alleen om het kunnen financieren van de woning, maar ook de maandelijkse energiekosten beginnen essentieel te worden. Zie hieronder de energieprijsstijgingen sinds 1996.Hieronder vindt u de gebruikscijfers van verschillende huishoudingen:

Bron: nibud

Dezelfde verbruikscijfers omgezet naar Euro’s op prijspijl 2011

In de periode 1996 tot met 2011 zijn de prijzen schrikbarend gestegen. Hieronder staat een tabel die uitgaat van deze zelfde prijsstijging maar dan de periode 2011 – 2026. Wat zijn dan de energielasten in het jaar 2026?Natuurlijk kunnen wij niet in de toekomst zien. Echter feit is dat energieprijzen de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Een ander feit is dat energie nog telkens een schaars goed is. De wereldbevolking stijgt naar 9 miljard mensen. Vele arme mensen willen naar een zelfde welstandsniveau als wij in het westen en de fossiele voorraden raken uitgeput. Een schrikbarende mix die ons inziens tot forse prijsstijgingen zal gaan leiden.
Energiekosten zijn niet aftrekbaar. Tot op dit moment is woningverbetering wel aftrekbaar. Investeringen in duurzame energie zijn woningverbeteringen. Voldoende redenen om (deels) naar onafhankelijkheid toe te gaan!

Uw eigen regionale installateur